Venček

vencek Záverečný venček kurzu spoločenského tanca a správania je v Partizánskom a okolí obľúbenou udalosťou medzi deviatakmi základných škôl i ich vrstovníkmi v osemročnom gymnáziu. Je to akési prvé uvedenie dospievajúcich dievčat a chlapcov do spoločenského života.